Station Den Bosch

Luggage Waltz by Titia Ex Photo: Peter Cox
Luggage Waltz by Titia Ex Photo: Peter Cox
Luggage Waltz by Titia Ex Photo: Peter Cox
Luggage Waltz by Titia Ex Photo: Peter Cox
Luggage Waltz by Titia Ex Photo: Peter Cox
Luggage Waltz by Titia Ex Photo: Peter Cox
Luggage Waltz by Titia Ex Photo: Peter Cox
Luggage Waltz by Titia Ex Photo: Peter Cox
Luggage Waltz by Titia Ex Photo: Peter Cox
Luggage Waltz by Titia Ex Photo: Peter Cox
Luggage Waltz by Titia Ex Photo: Peter Cox
Luggage Waltz by Titia Ex Photo: Peter Cox
Luggage Waltz animation by Titia Ex
Luggage Waltz animation by Titia Ex

Luggage Waltz

Specs: Location: Train Station s Hertogenbosch - Computer animated neon, background of handmade orange and blue glass. Façade 22 meter by 7 meter high.
Client: Spoorbouwmeester, NS Stations, Prorail, Public Art Committee city of Den Bosch.


The facade of the station in Den Bosch, the city of Hieronymus Bosch, is semi-transparent during the day and from the station you can look into the diffuse city, a seemingly tangible world. As soon as the first rays of sunshine appear, the station turns blue or orange inside.
At night, the work is completely different in character. The light animation is a mythological world and the alternately illuminated figures moving to a new elliptical constellation to unknown destinations. Each element of the blue wire figures is how you travel through life, among them the famous traveler of the painter Hieronymus Bosch. Now it is no longer about bridging distances, but about making contact. Cast the image you have of yourself back during the day or at night, because the feeling of desolation can be much greater. You catch the signal, which can get very far.


Text: Alex de Vries - author, curator and consultant in arts.


Bagage Wals

De gevel van het station in Den Bosch, de stad van Jheronimus Bosch, is overdag half-transparant en je kunt vanaf het station in de diffuse stad kijken een schijnbare tastbare wereld. Bij de de eerste zonnestralen kleurt het station blauw oen oranje van binnen.
's Avonds is het werk totaal anders van karakter. De lichtanimatie is een mythologische wereld en de afwisselend oplichtende figuren die zich verplaatsen naar een nieuwe ellipsconstellatie naar onbekende bestemmingen. Elk element van de blauwe draadfiguren is hoe je door het leven reist, waaronder de beroemde reiziger van de schilder Jeronimus Bosch. Nu gaat het niet meer om het overbruggen van afstanden, maar om het leggen van contact. Gooi het beeld dat je van jezelf hebt terug overdag of 's nachts, want het gevoel van verlatenheid kan veel groter zijn. Je vangt het signaal op, dat kan heel ver komen.


Alex de Vries - auteur, curator en consultant in de kunsten.