Halo

Halo by Titia Ex  Photo: Merijn van der Vliet
Halo by Titia Ex Photo: Merijn van der Vliet
Halo by Titia Ex  Photo: Jelle Verhoeks
Halo by Titia Ex Photo: Jelle Verhoeks
Halo Lumen  Photo: Henk Langerak
Halo Lumen Photo: Henk Langerak
Trajectum Lumen | A Utrecht Tale of Light.
Halo by Titia Ex  Photo: Jelle Verhoeks
Halo by Titia Ex Photo: Jelle Verhoeks
Halo by Titia Ex  Photo: Jelle Verhoeks
Halo by Titia Ex Photo: Jelle Verhoeks

Halo

Specs: Neon, diameter 4 meter; client municipality of Utrecht, Utrecht Lumen.


The Halo is a permanent circle of light floating above the chapel of St. Willibrordus Church (1877). It makes a connection between the church and its surroundings. With a silent gesture, he brings the church out of its shadow. He shows human perception through time. The circle of light - consisting of two neon lines, a golden yellow inner circle and a pure white outer circle - draws your gaze upwards and shows the beauty of light in all its simplicity, only to disappear into the black hole, causing you to experience another dimension of space in the city of Utrecht.


Utrecht Lumen

Utrecht Lumen honors the rich history of Utrecht with light art that can be admired 365 nights a year. The route is an exploration in the dark along locations in the special Utrecht city center.


Halo

Specs: Neon, diameter 4 meter; opdrachtgever gemeente Utrecht, Utrecht Lumen.


De Halo is een permanente cirkel van licht die boven de kapel van de Sint-Willibrorduskerk (1877) zweeft. Het maakt een verbinding tussen de kerk en haar omgeving. Met een stil gebaar haalt hij de kerk uit haar schaduw. Hij toont de menselijke perceptie door de tijd heen. De lichtcirkel - bestaande uit twee neonlijnen, een goudgele binnencirkel en een zuiver witte buitencirkel - trekt je blik omhoog en toont de schoonheid van licht in al zijn eenvoud om vervolgens te verdwijnen in het zwarte gat, waardoor je een andere dimensie van ruimte ervaart in de stad Utrecht.


Utrecht Lumen

Utrecht Lumen eert de rijke geschiedenis van Utrecht met lichtkunst die 365 avonden per jaar te bewonderen is. De route is een ontdekkingstocht in het duister langs locaties in de bijzondere Utrechtse binnenstad.