Contact

TITIA EX STUDIO


The Art of Light:
the day & night cycle in public spases


Lichtmeester van Amsterdam
Master of Light from the perspective of light and dark for the future liveability of the city of Amsterdam 2024


Licht sensitieve wandelingen
Titia Ex verkent de cycli van dag en nacht in onze leefomgeving via lichtgevoelige wandelingen. Vanaf daglicht tot in de avond en leidt ze groepen door de stedelijke omgeving. Gedurende deze wandelingen verkennen, ervaren en reflecteert de deelnemers de publieke ruimte vanuit diverse perspectieven. Hiermee ontstaat een vernieuwde relatie met de leefomgeving, waarbij de connectie tussen de dag-nachtcyclus en het welzijn in ons dagelijks leven centraal staat.


Light-sensitive walks
Titia Ex explores the cycles of day and night in our living environment through light-sensitive walks. From daylight into the evening and she leads groups through the urban environment. During these walks, participants explore, experience and reflect on public space from various perspectives. This creates a renewed relationship with the living environment, focusing on the connection between the day-night cycle and well-being in our daily lives.


Mobile: + 3 1(0) 6 - 4 2 7 2 9 0 6 1
Amsterdam - The Netherlands
Email: titiaex@xs4all.nl
Linkedin: titia-ex


profielfoto.titia.ex.achtergrond.stoelendans.vierkant
profielfoto.titia.ex.achtergrond.stoelendans.vierkant