Projects

Lightfall

Specs: Rainwater drain 9.50 meters, LED, rainwater, light animation ± 6 minutes, Werfgebouw Marineterrein, Amsterdam.

The installation Lightfall makes the vein, the interweaving of Amsterdam with water visible. An existing rain pipe is transformed with light and water into a functional semi-transparent rainwater drain. With this poetic gesture, the inner condition of the water is revealed, and the context of the built environment becomes tangible. The interplay of light and water emphasizes the history, the identity of the location. 

The shipyard building dating from 1655, together with the former Zeemagazijn, the current Maritime Museum, reflect a rich history. Hundreds of years ago, the shipyards of the Admiralty, the present-day navy, were located in the IJ, an arm of the Zuiderzee. From here, ships sailed to all continents.

Today, the Marineterrein is being developed into a forward-looking and inclusive urban district with room for innovation and relaxation.

Location: 17th century exterior wall Wharf building Marineterrein next to the National Maritime Museum of Amsterdam

Lightfall

Specs: Hemelwaterafvoer 9,50 meter, LED, regenwater, lichtanimatie ± 6 minuten, Werfgebouw Marineterrein, Amsterdam.

De installatie Lightfall maakt de ader, de verwevenheid van Amsterdam met het water zichtbaar. Een bestaande afwateringspijp is getransformeerd naar een functionen semi-transparante hemelwaterafvoer met licht en water. Met dit poëtische gebaar wordt de innerlijke conditie van water onthuld en de context van de gebouwde omgeving tastbaar.  Door het samenspel van licht en water wordt de geschiedenis, de identiteit van de locatie benadrukt. 

Het Werfgebouw uit 1655 weerspiegelt met het voormalige Zeemagazijn, het huidige Scheepvaartmuseum, een rijke historie. Honderden jaren geleden ontstonden de werven van de Admiraliteit, de huidige Marine, in het IJ, een zeearm van de Zuiderzee. Vanaf hier voeren de schepen naar alle continenten.

Tegenwoordig wordt het Marineterrein ontwikkeld tot een vooruitstrevende en inclusieve stadswijk met ruimte voor innovatie en ontspanning.

Lokatie: 17e eeuwse Werfgebouw Marineterrein naast het Scheepvaartmuseum, Amsterdam