Projects

A Thin Line

Specs: Neon, 3 meter, front of the Kneuterdijk Palace The Hague, part of The Hague Highlights.

Titia Ex’s artwork called A Thin Line is a reference to the Dutch well-known expression which literally says: ‘sitting on the chaffinch rope’.

The Dutch expression is still used in political context: balancing vigilantly and delicately between different interests. Which we now find among the stately residents of the palace from the past and the present. Not only did kings and queens live here, Thorbecke’s constitutional reform was also realised at this palace. The Nazis claimed it in WWII and were tried in it after the war came to an end.

Today, the Kneuterdijk Palace is the seat of the Council of State, an independent advisor to the government and parliament on legislation and governance and the highest general administrative court in the Netherlands.

In the 16th century, the site of the Kneuterdijk was probably home to a trapping device, for catching chaffinches. De name ' Kneuterdijk, ‘Knoeterdyck 1539', can be traced back to the Dutch verb ‘kneuteren’, which means using decoys – often a kneu – for catching birds.  People sat on the towline that was used to close the trap and catch the finches. One had to be ready and alert to strike at any moment.

A Thin Line

Het kunstwerk van Titia Ex A Thin Line is een verwijzing naar de bekende uitdrukking ‘op het vinkentouw zitten’. 

Deze uitdrukking komen we nog in de politiek tegen: waakzaam en delicaat balanceren, tussen de diverse belangen. Hetgeen we terugvinden bij de statige bewoners van het paleis uit het verleden en het heden. Niet alleen woonden hier koningen en koninginnen, ook de grondwetsherziening van Thorbecke kwam hier tot stand. De Nazi’s bezetten het paleis tijdens WO II en werden na de oorlog hier berecht.

Momenteel is de Raad van State, onafhankelijk adviseur van regering en parlement over wetgeving en bestuur en hoogste algemene bestuursrechter van Nederland, gehuisvest in Paleis Kneuterdijk.

In de 16e eeuw stond op de plek van de Kneuterdijk waarschijnlijk een vinkenbaan; een plek waar vinken werden gevangen. De naam ‘Kneuterdijk’, 1539 ‘Knoeterdyck’, is terug te voeren op het ‘kneuteren’, het gebruiken van lokvogels -vaak een kneu- in de ‘vinkerij’ (vogels vangen). Men zat op de treklijn die gebruikt werd om de val te sluiten en de vinken te vangen. Men moest zich gereedhouden en alert zijn om op elk moment te kunnen toeslaan.

https://thehaguehighlights.nl/