Projects

Bunny Lights

 With its mystery, history, nature and symbolism, the native rabbit is the perfect bearer for the centuries-long intertwining of man and beast in Heemskerk in the Netherlands. She symbolizes the continuity of existence.  It is a landmark in the scenery and a beacon of the existence of man and animal in its wetlands.
 
The design concerns a rabbit-shaped outer shape, divided into steel smooth discs of stainless steel with printed 'vertebrae' of recycled polycarbonate. These intervertebral vertebrae are transparent tubes in which LED is incorporated. Recordings of waves, recorded at various locations, including the sea nearby, alternate with each other, rippling, rough or with a reflection in the water.


Het inheemse konijn is met zijn mysterie, geschiedenis, natuur en symboliek de perfecte drager voor de eeuwenlange verstrengeling tussen mens en dier in Heemskerk. Ze symboliseert de continuïteit van het bestaan. Een baken in het landschap en het heem-zijn van mens en dier in haar waterrijke omgeving.


Het ontwerp betreft een konijnvormige buitenvorm, opgedeeld in stalen gladde schijven van RVS met geprinte ‘wervels’ van gerecycled polycarbonaat. Deze tussenwervels zijn transparante kokers waar LED in is verwerkt. Opnames van golven, opgenomen op diverse plaatsen o.m. bij Wijk aan Zee, wisselen elkaar af, kabbelend, ruig of met reflectie in het water.