Projects

Private Light

Specs: Diameter 2.20meter ,  highest point 0.65 , LED, polycarbonate. Location: GLOW Festival 2017 - Purchased by Philips Museum, City of Eindhoven  2019.

Light – natural as well as artificial – plays a key role in Titia Ex’s works. The medium light is iconic in that, by using light, Ex manipulates the mood and experience of any space. Her light artworks are rarely individual pieces as, most of the time, they get meaning by engaging in dialogue with the environment. For example, by addressing the history of a location or by playing with the spectator’s perspective.

The work of art Private Light focuses on the history of the former light bulb factory and its surroundings. Once this factory was the highest point of Eindhoven. You’ll experience the public space and its hidden consumers all over again. With a quiet gesture, the work of art pulls the factory out of its shadows and, for a brief moment, the city becomes intimate: Private Light.


Private Light
Licht- zowel natuurlijk als artificieel- speelt in Titia Ex’ oeuvre de hoofdrol. Het medium licht werkt beeldbepalend: met licht manipuleert Ex de stemming en beleving van de ruimte. Haar lichtobjecten staan zelden op zichzelf, maar krijgen veelal betekenis doordat zij een dialoog aangaan met de omgeving. Bijvoorbeeld door in te gaan op de geschiedenis van een locatie of te spelen met het perspectief van de toeschouwer.

Haar project: Private Light focust op de geschiedenis van de oude gloeilampenfabriek en haar omgeving. Ooit was deze fabriek het hoogste punt van Eindhoven. Je ervaart de openbare ruimte en haar verborgen gebruikers opnieuw. Met een stil gebaar halt het kunstwerk de fabriek uit haar schaduw en voor een moment wordt de stad persoonlijk, intiem: Private Light.

Philips Museum, Emmasingel 31, 5611 AZ Eindhoven, The Netherlands.

Do you like to stay informed, please connect with Titia Ex on LinkedIn or email Studio Titia Ex.