Projects

Juicy Lights

Work in progress, permanent installation, realisation 2017. Market street, Ten Kate, 300meters long, 6 stainless object, 2.5 meter H, Interactive, LED, program.

 

The grapes hang over the full length of the market street in Amsterdam. At daytime they reflect the market, in the evening the work offers a poetic spectacle. The juicy light drips slowly on the street. By activating it will change the color and communicate with other activated Juicy Lights.

 

Juicy Light is inspired by the market: the daily fresh products and the poem The Creation (1866) by J.J.L. ten Kate, the name giver of the street. The images of bunches of grapes mirror the wealth and opulence.

 

 In the evening the light objects will pulse and subtly seeps light from the trusses on the street. The work is interactive: by standing under the objects, the color of the light changes, also colors will blend by collaboration of two or more visitors at the same time.

 

Pilot: in collaboration with the city engineering team IVV from Amsterdam, the street lights and the art objects will be interact with each other. Also special lights are applied for the dark hours, so called "Christmas decorations", will be included in the programming by the artist. The basic principle is communication between the art work and all street light.PERSBERICHT

Ten Katestraat krijgt lichtkunstwerk Titia Ex

Bewoners en ondernemers van de Ten Katestraat hebben uit drie voorstellen van verschillende kunstenaars het ontwerp van Titia Ex gekozen. In november van dit jaar wordt het kunstwerk tegelijkertijd met de nieuwe inrichting opgeleverd.

De openbare ruimte van de Ten Katestraat wordt in de zomer van 2015 vernieuwd en tevens voorzien van een kunstwerk. Het initiatief hiertoe is genomen door een groep bewoners. Na een periode van zes maanden ontwerpen, afstemmen en informeren, is een winnend kunstontwerp geselecteerd.

Juicy Lights
Titia Ex’ ontwerp ‘Juicy Lights’ is geïnspireerd op de markt, de verse producten die er verkocht worden en het gedicht 
De schepping (1866) van J.J. L.ten Kate de naamgever van de straat. De kunstobjecten beelden druiventrossen uit: een symbool van rijkdom en weelde. De trossen zijn gemaakt van spiegelend materiaal, zodat overdag het daglicht wordt weerkaatst. ’s Avonds lichten de objecten subtiel op en sijpelt er licht vanuit de trossen op straat. Ook is het werk interactief: door onder de trossen te staan verandert de kleur. En wanneer je onder twee of meer trossen tegelijk staat vermengen de kleuren.

Titia Ex werkt met licht, beweging en beleving van de ruimte.  In haar werk, dat veelal kan worden gezien in de (semi-)openbare ruimte, gaat ze een relatie aan met de omgeving. Door middel van lichtinstallaties intervenieert ze in tijd, ruimte en dynamiek van de locatie. www.titiaex.nl

Intensief participatietraject
De huidige versleten bestrating in de Ten Katestraat is dringend aan vervanging toe. Het ontwerp hiervoor is met een intensief participatietraject tot stand gekomen. Bewoners, winkeliers, marktkooplieden en ondernemers uit De Hallen hebben naast medewerkers van stadsdeel West. actief deelgenomen aan de planvorming.

Verschillende wensen
Het was een wens van bewoners om kunst te integreren in het ontwerp. De Ten Katestraat wordt door bewoners ’s avonds na het eindigen van de markt soms als onprettig ervaren. De bewoners zagen graag dat de kunst deze barrière tussen de dag en de nacht zou verkleinen. De marktkooplieden wensten geen kunstobjecten die op straat stonden. De ondernemers uit De Hallen zagen graag dat het kunstwerk de Ten Katestraat met De Hallen verbindt.

Lichtkunst
Om aan de wensen van de verschillende belanghebbenden te kunnen voldoen is  besloten om voor lichtkunst te kiezen. Aan drie kunstenaars is gevraagd om een schetsontwerp te maken. De bewoners en ondernemers van de Ten Katestraat en omliggende straten hadden vervolgens de mogelijkheid om te stemmen op de verschillende ontwerpen. Het kunstwerk van Titia Ex (‘Juicy Lights’) heeft de meeste stemmen gekregen. De komende maanden gaat Titia Ex haar ontwerp verder uitwerken.