Projects

Flower from the Universe

Specs: Interactive light installation, diameter 4.50 meter, water or mirror floor 5 meter, height variable, 7 sensors, polyester heart, 123 independently switching led light sources, 6 pre-programmed light programs, stainless steel frame.

The Flower of the Universe is a gigantic light flower, seeming to float above the surface, with a heart modelled on a brain cell, encircled by a garland of graceful stems. A circle of seven pods lies under the heart, in here is hidden the seed of movement. 

By walking around the artwork, the visitor sets off a wave of moving colours. The flower records the colours surrounding it and transfers these to the ‘petals’ into which the garland is divided. On the edges of the petals the reflected colours gradually run into one another. The brain cell in the heart has illuminated offshoots that follow or are in contrast with the colours in the garland. A dynamic interplay is created with both the viewer and the surroundings influencing the light of the flower. 

The principle
The principle behind Flower from the Universe is physical space. Space as palette, as biotope: a living organism. The work emphasizes the poetry of the site. Colour and movement intertwine in the artwork. The context changes continually, viewer and light sculpture intermingle and connect and are together incorporated into a unity of time; there is no beginning or end. The intelligence of the natural order prevails.


Bloem uit het Universum

De bloem uit het Universum is een reusachtige lichtbloem, als het ware boven het oppervlak zwevend, met een hart gevormd naar een zenuwcel, omgeven door een krans van sierlijk buigende stelen. Onder het hart rusten zeven hulzen in een kring, waarin de kiem van beweging verborgen is.

De bezoeker die om het kunstwerk heen loopt, zet een golf van bewegende kleuren in gang. De bloem registreert de kleuren in haar omgeving en brengt die over op de ‘bloembladen’ waarin de krans is verdeeld. Aan de randen van de bloembladen vloeien de weerspiegelde kleuren langzaam in elkaar over. De zenuwcel in het hart heeft oplichtende uitlopers die meegaan of contrasteren met de kleuren in de krans. Zo beïnvloeden toeschouwer en omgeving de lichtbloem, en  ontstaat een dynamische wisselwerking.

Het uitgangspunt
Uitgangspunt van Bloem uit het Universum is de fysieke ruimte. De ruimte als palet, als biotoop: een levend organisme. Een plant overleeft door gebruik te maken varia van instrumenten, zoals van licht, de atmosfeer en zijn bezoekers. Zo wordt in het kunstwerk kleur, beweging en reflectie dooreen geweven. De context verandert voortdurend, toeschouwer en lichtsculptuur vermengen en verbinden zich en worden samen opgenomen in een eenheid van tijd; er is geen begin of einde aan. De intelligentie van de natuurlijke orde overheerst.

The interactive installation was shown in various places around the world, if you are interested, please contact us.

Do you like to stay informed, please connect with Titia Ex on LinkedIn or email Studio Titia Ex.