Projects

Halo

Specs: Neon, diameter 4 meter; client municipality of Utrecht, Trajectum Lumen.


The Halo is a permanent light circle, floating above the crest of the lower chapel of the Roman Catholic Church Saint Willibrord (1877). The work of art establishes a link between the church and its surroundings; the silent gesture taking the church out of its shadow. The circle of light - comprising two neon lines, a golden yellow inner circle and a pure white outer circle - is both dynamic and static, it connects the space to a human sense of history. The intensity of the light in the artwork draws your eyes upwards only to disappear into the black hole, experiencing another dimension of space in the city of Utrecht. 


Halo


Specs: Neon, diameter 4 meter; opdrachtgever gemeente Utrecht, Trajectum Lumen.


De Halo is een permanente lichtcirkel, zwevend boven de top van de onderste kapel van de Sint-Willibrordkerk (1877). Hij maakt een verbinding tussen de kerk en haar omgeving. Met een stil gebaar haalt hij de kerk uit haar schaduw. Hij laat de menselijke perceptie door de tijd heen zien. De lichtcirkel - bestaande uit twee neon lijnen, een goudgeel binnenste cirkel en een zuiver wit buitenste cirkel - trekt je blik naar boven. Schoonheid van het licht in al zijn eenvoud, een moment wordt de stad persoonlijk intiem. Via het kunstwerk ontdek je het monument, een kerk een plek die verlichting brengt en stilte doet ervaren. Je bent op reis in de stad Utrecht.


Do you like to stay informed, please connect with Titia Ex on LinkedIn or email Studio Titia Ex.