Projects

Neuron Maastricht University

The Neuron
Starting point for The Neuron is the building's architecture and its users, the Maastricht University.   The work of art is 2-sided. It can be experienced indoors as it narrowly brushes past the facade, from the University Hospital and at a distance from the highway.

The instruments used by the university are the brains. The work highlights their poetic nature. Fleetingly kindled lines of thought, a flash that leads to new links and encourages the spirit, and thus the intellect, to keep moving: "Use it or lose it". 
At the height of the upper walkways a giant Neuron swings back and forth. The pendulum makes a three-quarter motion. On its descent the heart of the nerve cell lights up red. In the dendrites are small red lights, the germs of new connections.

Programmed LED and stepper motor, Plexiglas, polyester, steel construction. Length 3.75 metres, depth 30 cm, 2013

De Neuron
Uitgangspunt van De Neuron is de architectuur en haar gebruikers, de Universiteit van Maastricht. Het kunstwerk is 2-zijdig. Het is te beleven van binnenuit, waar het rakelings lang de pui scheert, vanaf het academisch ziekenhuis en op afstand vanaf de autosnelweg.
Het instrumentarium van de universiteit zijn de hersenen. Het kunstwerk benadrukt de poëzie hiervan. Gedachtegangen die kortstondig oplichten, een inval die tot nieuwe verbindingen leidt en het stimuleren van de geest door het in beweging te blijven en daarmee het denkvermogen: "Use it or lose it."

Een reusachtige Neuron slingert aan de verbindingsgangen heen en weer. De slinger maakt een drie kwart beweging. Bij het vallen naar beneden licht het hart van de zenuwcel rood op. In de uitlopers bevinden zich kleine rode lichtjes, de kiem van nieuwe verbindingen.

Geprogrammeerde LED en stappenmotor, plexiglas, polyester, staal constructie. Lengte 3.75 meter, diepte 30 cm, 2013.
Neuron Maastricht University