Projects

Beyaz Gül Galata Kulesi

Beyaz Gül  (White Rose)     

Titia Ex was approached by two principals from Istanbul to design a light sculpture . At the invitation of Beyoğlu district of Istanbul and the Dutch Consulate. She linked the two questions to the story of Beyaz Gül, the Turkish mistress of the Dutch ambassador Cornelis Calkoen (1727-1744). The story goes that she was left with a broken heart after Calkoen was transferred to Dresden, and since then haunts the Consulate. Old residents, but also current residents, hear unexplained sounds and feel an indefinable presence. This story was the inspiration for both works. 


An homage to Beyaz Gül (White Rose in Turkish), with her captive heart and persistence faith, embodies in the robust Galata tower with its glorious past. On the trans of this tower is a curved, white light line made of neon that seems to be running through the tower. A thin broken line curve that expresses an observation post, a searchlight, a mysterious presence . Which, like a piercing, or the thorn of a rose, is inserted through the velvety skin. Essential in the project "Beyaz Gül Galata Tower" is experiencing the gap, what you do not see but feel as energy.


At the Consulate the work visualizes the legend of Beyaz Gül as a 250 cm high shade composed of 'light lines drawn'. The lines are made of clear glass with bright blue gas within. The light moves gently back and forth, controlled by a computer. From afar, the shadow is blue, close whitish. If no lights are on, you look right through. The work is floating, suspended on steel wires between two pillars on the forecourt of the consulate, visible from the busiest shopping street.


Beyaz Gül  (Witte Roos)

Titia Ex werd door deelgemeente Beyoğlu Istanbul en het Nederlands Consulaat benaderd om een lichtkunstwerk te ontwerpen. Zij heeft beide vragen aan elkaar gekoppeld in het verhaal van Beyaz Gül, de Turkse minnares van de Nederlandse ambassadeur Cornelis Calkoen (1727-1744). Het verhaal gaat dat ze met een gebroken hart is achtergebleven nadat Calkoen was overgeplaatst naar Dresden, en sindsdien rondwaart door het Consulaat. Oud bewoners, maar ook huidige bewoners, horen onverklaarbare geluiden en hebben het gevoel van een onbestemde aanwezigheid. Dit verhaal werd de inspiratiebron voor de beide kunstwerken. 


Een hommage aan Beyaz Gül (= Witte Roos in het Turks), met haar gevangen hart en standvastige trouw, belichaamt in de robuuste Galata toren met zijn roemrijke verleden. Op de trans van deze toren wordt een gekromde, witte lichtlijn van neon aangebracht die dwars door de toren heen schijnt te lopen. Een ijle onderbroken booglijn die een uitkijkpost, een zoeklicht, een geheimzinnige aanwezigheid uitdrukt. Die net als een piercing, of de doorn van een roos, dwars door de fluweelzachte huid is gestoken. Essentieel in het project 'Beyaz Gül Galatatoren' is het ervaren van de tussenruimte; dat wat je niet ziet maar wel als lading voelt.


Bij het Consulaat visualiseert het kunstwerk de legende van Beyaz Gül als een 250 cm hoge schim opgebouwd uit 'getekende lichtlijnen'. De lijnen zijn gemaakt van helder blank glas met blauw gas erin. Het licht beweegt zachtjes heen en weer, gestuurd door een computer. Van veraf gezien is de schim blauw, van dichtbij wittig. Wanneer er geen licht brandt, kijk je er dwars doorheen. Het werk wordt zwevend opgehangen aan staaldraden tussen twee pilaren op het voorplein van het consulaat, zichtbaar vanaf de drukste winkelstraat van de stad.


Do you like to stay informed, please connect with Titia Ex on LinkedIn or email Studio Titia Ex.

Beyaz Gül / White Rose